مدیریت بهای تمام شده و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)

مدیریت بهای تمام شده و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)

شروع رویداد
یک‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۷ ۰۹:۰۰
پایان رویداد
یک‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۷ ۱۴:۰۰
مکان رویدادگرگان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 − eight =